Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Szkoła Filialna im. Zofii Kossak w Kośminie

 
Start
 
Aktualności
 
O szkole
 
Historia szkoły
 
Nasz Patron
 
Kadra
 
Galeria
 
Linki

HISTORIA SZKOŁYPierwsze wzmianki o szkole pochodzą z lat 40-stych XX wieku. We wsi istniała wtedy szkoła jednoklasowa prowadzona przez nauczyciela Jana Stasiaka. Choroba nauczyciela w grudniu 1943 roku przerwała jej działalność. Pacyfikacja Kośmina 25 stycznia 1944 roku położyła kres istnieniu szkoły. Ludność po wyzwoleniu majątku w lipcu 1944 roku powróciła z wygnania do swoich zagród. Majątek w Kośminie został objęty dekretem o zniesieniu wielkiej własności ziemskiej. Użytki rolne zostały rozparcelowane między ludność wsi, a pałac, budynki gospodarcze i park przekazano Inspektoratowi Szkolnemu w Puławach na urządzenie szkoły. Niestety pałac został zdewastowany przez okoliczną ludność. Dlatego, gdy dnia 28 sierpnia 1945 roku zgłosił się nauczyciel Henryk Pawlik z decyzją urządzenia w pałacu szkoły powszechnej, zastał z całego urządzenia szkolnego 5 rozbitych ławek i krzyż szkolny znajdujący się u sołtysa gromady Kośmin.

W pierwszych dniach września 1945 roku nauczyciel wraz z sołtysem Borzęckim Janem udali się na poszukiwanie ławek szkolnych, drzwi i ram okiennych wyszabrowanych z pałacu. Po wielu trudach i ryzykownym nadstawianiu głowy udało się zdobyć 5 drzwi, kilkanaście ram z różnych okien i dwie ławki szkolne. Remontu dokonał sam nauczyciel, który zajął się również usunięciem z pałacu kilkunastu fur gruzu, szkła i śmieci. Ludność miejscowa mimo zachęty nie przyszła z pomocą.
W latach 1948-1969 kierownikami szkoły byli: Błarzejczyk Jan, Góra Stanisław, Grzegorczyk Zbigniew.

Od 26 sierpnia 1969 roku obowiązki kierownika szkoły objęła Kazimiera Wiercioch. Liczba dzieci w tym okresie wynosiła 149. Nauczyciele:
Danuta Bartoś - biologia z chemią; opiekun PCK
Capała Ewa - zaj. tech. i plastyka; opiekun SKO
Kwiatkowska Barbara - język polski ; opiekun drużyny zuchowej
Kwiatkowski Andrzej - wych. muz.; opiekun SKS
Ochmińska Henryka - matematyka; opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
Mazurek Danuta - opiekun Samorządu Uczniowskiego
Wiercioch Kazimiera - geografia, język rosyjski; drużynowa;

Rok szkolny 1969/1970 obfitował w wiele remontów szkoły. Przy pomocy komitetu rodzicielskiego i władz oświatowych postarano się usunąć braki i doprowadzić szkołę do względnego porządku. Zabezpieczono sufity przed zawaleniem, zamontowano rynny, załatano dziury w dachu, poprawiono podłogi, wymurowano ściankę pod oknem, uzupełniono szyby, klamki, domyto podłogi i wprowadzono miękkie obuwie. We wszystkich pracach szkoły czynnie pomagali mieszkańcy wsi.
1 kwietnia 1970 roku szkoła przeżyła powódź stulecia. Wody Wieprza podeszły aż pod remizę, zalewając budynek szkoły. Mimo to szkoła nie przerwała swojej działalności. Powódź a następnie remont szkoły spowodowały, że zajęcia przeniesiono na wieś do pięciu bardzo ciasnych i ciemnych pomieszczeń. Odległość od jednej izby do drugiej wynosiła kilometr. Odbiło się to na wynikach w nauczaniu i wychowaniu. Stan ten trwał do września 1970 roku. Duża ilość sprzętu szkolnego została zniszczona lub skradziona.

5 września 1970r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Dzień później rozpoczęto znoszenie majątku szkolnego do czystej i pięknej szkoły oraz urządzanie sal lekcyjnych. Nowe ławki i krzesła najbardziej cieszyły uczniów klas starszych, którzy włożyli dużo swojej pracy w jej remont. Zagospodarowano też otoczenie szkoły.

W latach 1970/71 i 1971/72 kierownikiem szkoły była Kazimiera Wiercioch.
Nauczyciele: Danuta Bartoś, Ewa Capała, Barbara Kwiatkowska, Andrzej Kwiatkowski, Henryka Ochmińska, Elżbieta Wójcik i Elżbieta Mrozek.

Od września 1972r. obowiązki dyrektora szkoły objęła Ochmińska Henryka. Pozostało 5 nauczycieli. Liczba dzieci - 109, a w rok później - 102.

W latach 1972 - 1976 w szkole pracowali: Ochmińska Henryka, Kwiatkowska Barbara, Kwiatkowski Andrzej, Capała Ewa, Wąsik Danuta, Rejmak Elżbieta.

W roku szkolnym 1976/77 szkoła liczyła 97 uczniów. Do grona nauczycieli dołączyła Jadwiga Zawadzka.

W celu polepszenia dzieciom warunków nauki w 1981r. zlikwidowano piece węglowe i zainstalowano centralne ogrzewanie. W tym czasie w gronie pedagogicznym pojawiają się nowi nauczyciele: Barbara Świtka, Stanisława Gawda, Alina Ciosek, Marian Pytka, Rafalska Anna, Karpińska Mirosława.

Wroku szkolnym 1980 - 1981 dyrektorem szkoły był Andrzej Kwiatkowski, a w latach 1981 - 1985: Marian Pytka.

W latach 1986 - 1990 po objęciu placówki przez panią Barbarę Szczotkę dokonano kolejnych modernizacji budynku: wymieniono instalację grzewczą i oświetleniową, zaadoptowano pomieszczenia na łazienki i szatnię, założono kanalizację, odnowiono elewację zewnętrzną. Zagospodarowany został również teren wokół dworku: położono asfalt na drodze do szkoły i przed budynkiem, urządzono boiska do gier zespołowych.
Do grona nauczycieli oprócz pani dyrektor dołączyła Ewa Bernat, a w kolejnych latach Anna Szlendak, Ewa Szczotka i ksiądz kan. Józefko Henryk.

W 1987 roku z inicjatywy dyrektor p. Barbary Szczotki rozpoczęto prace przygotowawcze do zdobycia imienia Zofii Kossak. Nawiązano współpracę z Towarzystwem im. Z. Kossak w Cieszynie i Szkołą Podstawową w Legnicy noszącą imię pisarki.
W roku szkolnym 1989/1990 wystąpiono do Kuratorium Oświaty i Wychowania z wnioskiem o nadanie imienia Zofii Kossak oraz prawa posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Kośminie. Równocześnie rozpoczęto pracę nad patronem, na którą składały się: zapoznanie uczniów i rodziców z życiem pisarki, propagowanie jej twórczości wśród społeczności szkolnej, organizowanie różnorodnych konkursów dotyczących życia i twórczości przyszłej patronki, systematyczne wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego w napisane przez nią dzieła, gromadzenie funduszy na sztandar i współpraca z Towarzystwem im. Z. Kossak. Zmieniono wystrój szkoły. Wszystkie drzwi ozdobiono barwnymi postaciami z baśni "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata".

Rok 1990 jest szczególną datą w historii naszej szkoły. Dzięki staraniom pani dyrektor, pracy wszystkich nauczycieli, po wielomiesięcznych przygotowaniach szkoła otrzymała imię wielkiej pisarki Zofii Kossak oraz otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy Żyrzyn.
Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii parku przed szkołą z udziałem wielu zaproszonych gości. Jednym z nich była córka pisarki Anna Bugnon - Rosset. Oprócz tego przybyli: kurator oświaty i wychowania p.Wacław Czajka, przedstawiciele cieszyńskiego Towarzystwa im. Zofii Kossak, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, władze oświatowe i gminne.

Dla upamiętnienia uroczystości nadania imienia, co roku 15 maja organizowane jest Święto Szkoły.

Dalsze wysiłki zmierzały ku temu, aby pozostawić trwały ślad w miejscu, gdzie urodziła się i spędziła dzieciństwo Zofia Kossak. Dlatego 12 maja 1994 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pisarce "aby po wsze czasy przypominała potomnym niezwykłą kobietę, która swą twórczością i własnym życiem pragnęła służyć Polsce i ludziom". Fundatorami trwałej pamiątki byli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Odsłonięcia dokonano w obecności władz gminy Żyrzyn, przedstawicieli Towarzystwa im. Zofii Kossak, delegacji szkół noszących imię pisarki, zaproszonych gości.

W latach 1999 - 2007 dyrektorem szkoły była p. Mirosława Karpińska.

W 1999 r. uporządkowano materiały dotyczące Zofii Kossak zbierane od chwili rozpoczęcia pracy nad patronem, tj. od roku 1987. Zbiory te były bardzo bogate. Zawierały nie tylko opis pracy dydaktyczno - wychowawczej dotyczącej patronki ale również materiały otrzymane od zaprzyjaźnionych szkół noszących imię pisarki oraz Towarzystwa im. Z. Kossak, artykuły prasowe, albumy prac dziecięcych i wypracowań uczniowskich oraz scenariusze napisane przez nauczycieli do utworów pisarki. Dotąd zbiory te przechowywane były w większości w bibliotece szkolnej. Teraz zagospodarowano jedno z pomieszczeń szkolnych tworząc w nim niewielką izbę pamięci. Od tej chwili zbiory i pamiątki dotyczące Zofii Kossak były bardziej dostępne do obejrzenia dla uczniów, rodziców oraz odwiedzających szkołę gości.

Działalność związana z patronem nie ustała. W dalszym ciągu pogłębiana była wiedza o życiu i twórczości Zofii Kossak oraz prowadzona współpraca z rodziną pisarki, Towarzystwem im. Z. Kossak, Muzeum w Górkach Wielkich. Właśnie na zaproszenie Towarzystwa im. Z Kossak uczniowie co kilka lat wyjeżdżali do Górek Wielkich, aby wziąć udział w prezentacji dorobku szkół w zakresie pracy nad patronem. Ostatni taki wyjazd miał miejsce w kwietniu 2005 r. Osiągnięcia szkoły w tej dziedzinie były zawsze wysoko oceniane. Realizacja zadań dotyczących patronki zebrała pochlebne opinie wśród władz oświatowych i licznie odwiedzających szkołę gości, między innymi członków rodziny Z. Kossak. 10 listopada 2000 r. gościliśmy w szkole córkę patronki - p. Anna Bugnnon z wnuczką, 02 sierpnia 2001 r. - około 50 osób - krewnych pisarki, kilkakrotnie naszą szkołę odwiedzili nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkół noszących imię Zofii Kossak, członkowie stowarzyszeń, towarzystw z regionu oraz różnych stron Polski, dziennikarze interesujący się postacią pisarki i pracą naszej placówki. Podziw budzą kroniki, albumy poświęcone Z. Kossak, zbiory materiałów związanych z patronem, albumy prac dziecięcych, wypracowań uczniowskich i scenariuszy napisanych do utworów pisarki.

Niestety reforma szkół w 1999 roku i zmniejszenie organizacji szkoły do sześciu klas oraz niż demograficzny, spowodowały znaczny spadek liczby uczęszczających do szkoły dzieci oraz stopniowe ograniczenie zatrudnienia. Mimo małej liczby nauczycieli poziom nauczania i wychowania, jak również praca nad patronem utrzymywały się na wysokim poziomie.

Z dniem 31 sierpnia 2007 r. nastąpiło zmniejszenie stopnia organizacyjnego naszej Szkoły Podstawowej ze stopnia organizacji obejmującego klasy I - VI do stopnia organizacyjnego obejmującego klasy I - III. Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Kośminie została przekształcona w Szkołę Filialną im. Zofii Kossak w Kośminie należącą do obwodu Szkoły Podstawowej w Skrudkach.

W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie klas V - VI uczęszczali jeszcze do naszej szkoły, a od następnego roku czwartoklasiści kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach lub w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie.

Od roku 2007 dyrektorem szkoły jest pani Halina Ziemka
Wychowawcy w roku szkolnym 2007/2008:
klasy 0 - 1 pani Anna Wójcik
klasy 2 - 3 pani Ewa Szymczak
klasy 5 - 6 pani Mirosława Karpińska
oraz: pani Elżbieta Gajek - polonista
pani Zofia Cholewa -matematyk
pani Barbara Szymków - n-el historii
pani Justyna Młynarczyk - n-el j. angielskiego
pani Anna Łyjak - bibliotekarz
pani Grażyna Karczmarz - świetlica, rewalidacja
pan Paweł Zając - n-el wych. fizycznego
religia - ks. Stefan Kloza

Od 1 stycznia 2008 roku budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków i podlega Lubelskiemu Konserwatorowi Zabytków.

Od roku szkolnego 2008/2009 w szkole pozostają tylko klasy młodsze 0 - 3. Na stałe zatrudnione są tylko dwie nauczycielki:
p. Anna Wójcik
p. Ewa Szymczak